Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2015

nietegochce111
3473 fe8d 500
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe

February 24 2015

nietegochce111
9938 0fa0
Reposted fromluvsick luvsick viatoniewszystko toniewszystko
nietegochce111
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— M. Białoszewski
Reposted frompanizwasem panizwasem viatoniewszystko toniewszystko
nietegochce111
Spotykam Ciebie znów, patrzysz na mnie i widzisz, że
Czuję to co Ty albo któreś z nas się myli
— Pezet "W moim świecie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaruinyourday ruinyourday
nietegochce111
nietegochce111
5346 c7eb
Reposted fromrol rol viaohwowlovely3 ohwowlovely3
nietegochce111
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viaruinyourday ruinyourday
nietegochce111
Wszystko jest w porządku.
Tylko nie każcie mi mówić tego,
o czym myślę i jak myślę. 
— M. Hłasko
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaruinyourday ruinyourday
nietegochce111
9006 c64a 500
Zulczykjakub4
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianiskowo niskowo
nietegochce111
Dziewczyno, nie traktuj facetów tak poważnie. Nie są tego warci.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vianiskowo niskowo

February 22 2015

nietegochce111
nietegochce111
0422 8071 500
nietegochce111
0382 3e1c
Reposted fromFinrod Finrod viaUnrealUnreality UnrealUnreality
nietegochce111
2549 13cb
Reposted fromsilla silla viaiammistake iammistake
nietegochce111
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— Franz Kafka
nietegochce111
nietegochce111
Znowu zaczynam mieć to okropne wrażenie, że całe życie gnije od środka. To bardzo smutna śmierć, chyba najsmutniejsza.
— T.M.
nietegochce111
5171 d306

February 20 2015

nietegochce111
Bo widzisz, Harry, to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
— J. K. Rowling – Harry Potter i Insygnia Śmierci
Reposted frombezsenna bezsenna vianiskowo niskowo
nietegochce111
9150 a8fd
Reposted frommetadon metadon vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl